Att få veganmat när man är inlagd inom psykiatrisk slutenvård i Västerås.

Jag har varit inlagd fyra gånger de senaste två åren, varav den längsta inläggningen tog 6 veckor. Maten jag fått har varit okej. De som jobbade på avdelningen uppmanade mig att beställa veganmat utanför matsedeln. Det har varit min räddning. Min favorit är tofu stroganoff. Så det går att leva som vegan även när man är inlagd.

De kan ordna vegetabilisk mjölk, typ havredryck, havre yoghurt och mjölkfritt smör. Påpeka gärna vilket smör du vill ha. Att det ska vara veganskt och be dem kolla efter veganmärkning. Annars kan personalen beställa laktosfritt, som inte är vegan.

Avsnitt 14: Gary Francione

I detta avsnitt får du lyssna till Gary Francione. Gary Francione är professor i juridik, djurrättsförespråkare och abolitionistisk vegan. Hans arbete är noga genomtänkt och väl utvecklat i decennier. Lär dig mer om varför djurskyddsreformer inte hjälper djuren, nödvändigheten att förespråka veganism som ett imperativ och vad som är problemet med våld. Han är även skapare av det abolitionistiska synsättet på djurrätt.

In this episode you will hear me talking to law professor creator of abolitionist approach to animal rights abolitionist vegan and animal rights advocate Gary Francione. Read more about him and his partner Anna Charlton extremely important animal rights grassroots work: www.abolitionistapproach.com and http://www.howdoigovegan.com

Länkar till hans böcker https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=Gary+Francione

Att ta ställning mot alla former av diskriminering bör vara en självklarhet hos varje abolitionistisk vegan.

Att ta ställning mot alla former av diskriminering bör vara en självklarhet hos varje abolitionistisk vegan.

Rasism, sexism, homo/bi/transfobi, speciesism, diskriminering av personer med funktionsvariation ålder samt klassförtryck och annan typ av våld är fel både i och utanför djurrättsrörelsen. Den abolitionistiska rörelsen så som Gary Francione har skapat den är en uttalad ickevålds-rörelse och baserad på Ahimsa.

 I den femte principen av de sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt:

”Abolitionister tar avstånd från alla former av mänsklig diskriminering på samma grunder som de tar avstånd från speciesism. Detta inkluderar rasism, sexism, heterosexism, åldersdiskriminering, diskriminering mot personer med funktionsvariation och klassförtryck.

Det abolitionistiska synsättet på djurrätt tar avstånd från speciesism på samma grund som de tar avstånd från rasism, sexism, heterosexism eller andra former av mänsklig diskriminering. Denna diskriminering använder ett moraliskt irrelevant kriterium (art) för att avfärda och nedvärdera kännande varelser och deras intressen. Men all opposition till speciesism kan endast vara rimlig med en opposition mot all form av diskriminering. Detta betyder att vi inte kan opponera oss mot speciesism samtidigt som vi djurförespråkare inte tar ställning mot andra former av diskriminering. Vi kan inte hävda att vi avvisar art som ett moraliskt kriterium för att inskränka eller avfärda icke-mänskliga djurs intressen, utan att ha en åsikt ifråga om det moraliskt förkastliga i att använda etnicitet, kön eller sexuell läggning/preferens som kriterium för att nedvärdera eller avfärda mänskliga intressen. Vår opposition mot speciesism kräver att vi opponerar oss mot all diskriminering.”

Om vi ska tar djurens liv på allvar så måste vi också respektera människors intressen. All typ av diskriminering hänger ihop med varandra.

källa från abolitionist approach. com
Avsnitt: 13 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt Princip 2

 

 

 

 

 

 

I dagens avsnitt går vi in på djupet på Princip två av sex av Det abolitionistiska synsättet på djurrätt. Jag använder mig av den principen för att analysera Djurens Rätts ägg-kampanj. Jag diskuterar också skillnaden mellan olika typer av Utilitarism, konsekvens etik, värdeteori, intrinsikalt värde och Deontologi. Samt hur det är länkat med begrepp som onödigt lidande och behandling av djur kontra utnyttjande.

Jag vet att det finns bra människor i djurrättsrörelsen och Djurens Rätt. Min kritik ligger inte hos dem. I detta avsnitt fokuserar jag min kritik på framför allt djurskyddskampanjer och inkluderar inte enfrågekampanjer i detta avsnitt. Du har källorna under denna text.

Principle Two

Abolitionists maintain that our recognition of this one basic right means that we must abolish, and not merely regulate, institutionalized animal exploitation, and that abolitionists should not support welfare reform campaigns or single-issue campaigns.

Summary

Recognizing the right of animals not to be used as property requires that we abolish the institutionalized exploitation of nonhuman animals, and not just regulate it to make it more “humane.” Abolitionists reject animal welfare campaigns. They also reject single-issue campaigns, a particular sort of regulatory campaign that characterizes certain forms of animal exploitation as different from, and worse than, other forms of exploitation and which suggests, by implication, that other forms of exploitation are acceptable. Both welfare campaigns and single-issue campaigns actually promote animal exploitation and result in partnerships between supposed animal advocates and institutionalized exploiters.

Källor

Djurskyddet Sverige

Djurens Rätt

1.

Jordbruksverket

1.

2.

3.

Wikipedia Deontologi

Intrinsikalt värde

Från abolitionist approach.com

1

 

 

 

 

Avsnitt: 12 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt – Princip 1

Under flera decennier så har Gary Francione och Anna Charlton arbetat fram ett ramverk som förklarar deras djurrättsteori. Resultatet är sex olika principer  för att avveckla djurutnyttjande och död. Animal Rights: The Abolitionist Approach har verkligen förändrat samtalet rörande djuretik i världen. Man skulle kunna säga att den på ett väldigt kortfattat sätt är en lättillgänglig och lättläst bok utan att förlora dess intellektuella eller akademiska integritet.

Principle One

Abolitionists maintain that all sentient beings, human or nonhuman, have one right—the basic right not to be treated as the property of others.

Summary

”Animals are classified as property and are used exclusively as resources for humans. Although we claim to regard animals as having moral value and to not be just things, their status as property means that they have no moral value; they have only economic value. We recognize that treating humans as property is inconsistent with recognizing humans as members of the moral community. We accept as a fundamental moral principle that all humans, irrespective of their particular characteristics, must be accorded the basic moral right not to be property. On this principle rests the universal condemnation of human slavery. The property status of animals means that animals are considered to be things, irrespective of what we say to the contrary. There is no way to distinguish humans from nonhumans that can justify withholding from all sentient nonhumans the same right that we accord to all humans. We need to recognize that all sentient beings are equal for the purpose of not being used exclusively as human resources. The Abolitionist Approach maintains that all animal use—however supposedly “humane”—is morally unjustified.”

Läs mer här

Jag försöker förklara den första principen genom personliga reflektioner och kommentarer. Avsnittet består av en serie av avsnitt där jag kommer att förklara och reflektera över varje princip. Litteratur jag kommer använda är böcker av Gary Francione och Anna Charlton inklusive, Animal Rights: The Abolitionist Approach. Men även  abolitionistiska hemsidor som till exempel abolitionistapproach.com, howdoigovegan.com och internationalvegan.org


Från Abolitionistapproach.com

Vad är kännande?

Klargörande om vad en rättighet betyder

 

Avsnitt 11: Mänskliga köttförpackningar, masker och Earthling Experience

 

Disclaimer I Jag vet att det finns många bra människor i djurrättsrörelsen. Människor som har goda intentioner och vill djuren väl. Men, jag håller inte med djurrättsrörelsen. New Welfarist ideologin faller på sina egna premisser.

Vi måste tänka kritiskt innan vi deltar i en aktion eller kampanj? Frågorna du kan ställa dig är? Stämmer detta överens med vad jag tror är det bästa sättet att utbilda människor i veganism? Hur kommer ditt deltagande leda till en vegansk värld? Handlar aktionerna mer om dig, än om djuren?

Djurrättsrörelsen har länge använt aktioner som har väckt känslor. Halvnakna aktivister som ligger i ”mänskliga köttförpackningar” indränkta i blod, användandet av olika typer av masker, djurdräkter och aktivister som demonstrativt håller i döda djur.

Min utgångspunkt är att vegansk utbildning måste ske utifrån ett ickevåldsligt sätt, genom abolitionistiska studiecirklar, bokbord och annan utbildning på gräsrotsnivå. I detta avsnitt så granskar jag djurrättsrörelsens kampanjer och aktioner. Jag tror att dessa förstärker djurutnyttjande och gör människor bekväma med att konsumera djurprodukter. Det sänder ut ett väldigt förvirrande och våldsamt moraliskt budskap. En av mina frågor som jag ställer är, är detta ett bra sätt att utbilda människor i veganism?

Kort beskrivet:  1. Utforska och granska pågående aktioner och kampanjer. 2. Förstå varför människor i djurrättsrörelsen tycker att den typen av aktivism är det bästa sättet att utbilda människor i veganism. 3. Sammanfatta.

Resurser och länkar

Disclaimer II Jag är oftast noga med att inte sprida länkar med ett budskap som är baserat på djurskydd, new welfarism, enfrågekampanjer, köttfria måndagar, köttskatt, vegetarianism, reducetarianism, carnism, våld och grafiska bilder. Det vill säga positioner som djurrättsrörelsen tar som är i motsats till det abolitionistiska synsättet på djurrätt och att förespråka veganism som en moralisk baslinje. Länkarna på aktivister nedan är endast till som stöd till det jag redan har pratat om i mitt podcast avsnitt.

Aktivister från organisationen Animal Equality håller i döda djur.

Aktivister och ”Earthling Experience”.

Aktivister från Anonymous for the Voiceless visar slaktfilmer.

Aktivist från den amerikanska organisationen PeTA ligger i en ”mänsklig köttförpackning”.

Från Abolitionistapproach

Nödvändigheten av en teori

New Welfarism faller på sina egna premisser

Om våldsamma bilder och filmer

Gary Francione förklarar i denna film om varför vi inte ska använda blodiga filmer.

Från Ecorazzi.com

Abolitionistiska veganen Frances MCcormack skriver om att vi inte behöver använda grafiskt material. 

Avsnitt 10: Grupper, organisationer och föreningar i djurrättsrörelsen

 

Disclaimer: Som jag förtydligar i det här avsnittet så vet jag att det finns bra människor i djurrättsrörelsen som vill djuren väl. Jag betvivlar inte detta. Men jag håller inte med djurrättsrörelsen och ingen i djurrättsrörelsen förespråkar veganism som en moralisk baslinje, absolut ingen. Alla grupper och organisationer stödjer New Welfarism på olika sätt.

I detta avsnitt pratar jag om organisationer, grupper och föreningar i djurrättsrörelsen. Länge har vi trott att vi behöver dessa. Länge har vi trott att vi behöver skapa nya om vi inte känner att vi ”passar in” i de existerande. I avsnittet argumenterar jag för att abolitionistiska veganska utbildare kan organisera gräsrotsutbildning i veganism där man bor genom till exempel studiecirklar och bokbord utifrån principen av en enhetlig abolitionistisk djurrättsteori utvecklat av Gary Francione och Anna Charlton. Den abolitionistiska djurrättsrörelsen är en motrörelse till den djurrättsrörelse som vi i dag känner till.

Det är alltså vegansk utbildning för djuren som ska stå i centrum inte organisationer, personer eller grupper. Min erfarenhet är att djurrättsrörelsen vill saluföra ett varumärke, produktplacering, erbjuda medlemskap eller uppmanar människor att skänka eller ge pengar för att personer i rörelsen ska kunna jobba för djuren på ”heltid”, bibehålla en anställning eller göra karriär.

Jag tycker det är fel.

Jag kommer förmodligen komma tillbaks till detta ämne med mer kommentarer.

Resurser från www.abolitionistapproach.com

Ett paradigmskifte kräver veganism som en moralisk baslinje 

New Welfarism faller på sina egna premisser 

Om abolitionistiska grupper

Avsnitt 9: Tips för nya veganer

 

I det här avsnittet pratar jag om hur viktigt det är för nya veganer att utbilda sig själv i veganism och djurrättsteori innan vi utbildar andra. Annars kan det vi gör och säger påverka människor och djur på ett negativt sätt. Vad kan vi göra rent praktiskt som veganska utbildare? Jag tipsar om det också. Detta är också det första avsnittet med min nya musikjingel som jag har skrivit!

Disclaimer: Jag förespråkar enbart Gary Franciones och Anna Charltons abolitionistiska djurrättsteori och abolitionistisk veganism.

Glöm inte att besöka  Gary Franciones hemsidor 

Artiklar och texter som diskuterar och tipsar om när man möter och pratar med människor om veganism.

Från abolitionistapproach.com

Sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt

Vegansk utbildning del 1

Tankar om vegansk utbildning

Från International Vegan Association

An Abolitionist Elevator Pitch

 

Avsnitt 8: Intervju med Filosofiprofessor Gary Steiner

gary

Svenska

Den filosofiska veganen presenterar en exklusiv intervju med filosofiprofessorn och abolitionistiska veganen Gary Steiner. Gary Steiner är professor vid Bucknell Universitet i Pennsylvania, USA. Han är en van talare, författare av flera publicerade artiklar och böcker. Genom  sitt värdefulla bidrag, har han öppnat upp ett nytt akademiskt fält för oss att förstå moralfilosofi i västvärldens historia, djurkritiska studier och relationen mellan djur-människa. I den engelska beskrivningen nedan finns det länkar till hans arbete och böcker som du kan köpa.

Trevlig lyssning!

In English

Den Filosofiska Veganen (The philosophical vegan) can as the first swedish abolitionist vegan podcast proudly present an exclusive interview with Philosophy Professor Gary Steiner. Professor Steiners work as a professor, author, speaker and abolitionist vegan advocate has profoundly changed the academic field in our understanding of moral philosophy, veganism as an imperative and how we critically examine the human-nonhuman relationship.

In this episode, we discuss Professor Steiners books and his work as a Professor in Philosophy at Bucknell University. We also examine The moral status of animals and (higher) cognitive abilities, ”Similliar minds theory”,  Sentience and the personhood of animals, Veganism as an imperative, The legacy of Jeremy Bentham, Peter Singer and Tom Regan – particulary the moral implications of Regans the ”Life boat scenario”, grassroots vegan education and the new book he and Professor Gary L. Francione is working on, and many more interesting topics.

Please read more about Gary Steiners work here you can also buy his books.

Gary Steiner speaking  at 2015, 1. World Vegan Summit  2. here

Professor Francione and Professor Steiner discuss various topics in Professor Franciones podcast ”animal rights commentary”.

Professor Gary L. Francione and Anna Charltons websites

Howdoigovegan.com and AbolitionistApproach.com

More resources and links

Some of the things we talked about was:

The six principles of the abolitionist approach to animal rights

Click here For further reading

Moral Schizophrenia:

Please read more about Moral schiophrenia in Professor Franciones book Introduction to animal rights- your child or the dog Chapter 1, 3, 4

Simmilar Minds Theory

Animal Rights – The Abolitionist Approach Page 99-105

Creative Non Violent Vegan Education

Easy and effective

Animal Rights The Abolitionist Approach Page 76-81

To Professor Steiner,

I want to express my deep appreciation to Professor Gary Steiner for taking the time of his busy schedule joining me as my guest.

Thank you for listening to my podcast. Enjoy.

The world is vegan if we want it! Världen är vegan om du vill att den ska vara det!

Avsnitt 7: Intervju med Ksenija Komazec

 

13487499_10153838540869773_1554885288_n

I det här avsnittet pratar jag och Ksenija om djurrättsteori, veganism, djurrättsrörelsen och mycket mer! Avsnittet är på drygt 30 minuter. Trevlig lyssning.

Vill du veta mer om det abolitionistiska synsättet på djurrätt av Gary Francione och Anna Charlton? Om du är ny vegan  eller om du redan är vegan och vill veta mer