Psykisk sjukdom och Veganism.

Finns det personer som har en psykisk sjukdom och lever som veganer? Det korta svaret är ja. Vad är psykisk sjukdom? Enligt Wikipedia:

Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker. WHO:s diagnosmanual ICD definierar psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) som störningar i den psykologiska utvecklingen.[1] Psykiska symtom kan också uppträda till följd av missbruk eller andra kroppsliga sjukdomar. Den allvarligaste graden av psykisk störning, oavsett sjukdom eller orsak, är psykos, där jaget och kognitionen brutit samman; allvarlig psykisk störning innefattar typiskt psykotiska tillstånd.[2]

Begrepp för psykisk störning finns i alla kulturer, och betecknar som regel att någon avviker från vad som anses vara normalt.[3] I FN:s regi arbetar WHO för att förbättra den psykiska hälsan globalt, och därför har deras diagnosmanual ICD-10 en särskild avdelning för psykiska störningar. Med störning menar ICD förekomst av kliniskt igenkänningsbara grupper av symtom eller beteenden som i de flesta fall är förknippade med distress och som inverkar på funktioner i personligheten.”

Moralisk kompass

Det finns en förutfattad mening om att personer med psykisk sjukdom har en annorlunda eller ingen moralisk kompass när det handlar om djur som vi rutinmässigt utnyttjar och dödar för triviala skäl. Det påstås att den psykiska sjukdomen omöjliggör etiska beslut.

Personer med psykisk sjukdom kan följa normativ vägledning vid etiska beslut.

Har människor med psykisk sjukdom en moralisk skyldighet att vara veganer? Jag kan inte se att den moraliska plikten skulle vara annorlunda?

Notering: Jag använder begreppet psykisk sjukdom väldigt brett. Psykisk sjukdom i ren klinisk mening är oftast personer som lever med psykoser. Exempel på det kan vara personer med Bipolär sjukdom 1, speciellt vid manisk eller andra psykosnära tillstånd. Schizofreni, som är en psykos sjukdom och Schizoaffektiv syndrom som har båda drag av Bipolär (manisk eller depressiv art) sjukdom och Schizofreni. Personer med depression eller andra närliggande tillstånd kan också få psykoser.