Avsnitt 10: Grupper, organisationer och föreningar i djurrättsrörelsen

 

Disclaimer: Som jag förtydligar i det här avsnittet så vet jag att det finns bra människor i djurrättsrörelsen som vill djuren väl. Jag betvivlar inte detta. Men jag håller inte med djurrättsrörelsen och ingen i djurrättsrörelsen förespråkar veganism som en moralisk baslinje, absolut ingen. Alla grupper och organisationer stödjer New Welfarism på olika sätt.

I detta avsnitt pratar jag om organisationer, grupper och föreningar i djurrättsrörelsen. Länge har vi trott att vi behöver dessa. Länge har vi trott att vi behöver skapa nya om vi inte känner att vi ”passar in” i de existerande. I avsnittet argumenterar jag för att abolitionistiska veganska utbildare kan organisera gräsrotsutbildning i veganism där man bor genom till exempel studiecirklar och bokbord utifrån principen av en enhetlig abolitionistisk djurrättsteori utvecklat av Gary Francione och Anna Charlton. Den abolitionistiska djurrättsrörelsen är en motrörelse till den djurrättsrörelse som vi i dag känner till.

Det är alltså vegansk utbildning för djuren som ska stå i centrum inte organisationer, personer eller grupper. Min erfarenhet är att djurrättsrörelsen vill saluföra ett varumärke, produktplacering, erbjuda medlemskap eller uppmanar människor att skänka eller ge pengar för att personer i rörelsen ska kunna jobba för djuren på ”heltid”, bibehålla en anställning eller göra karriär.

Jag tycker det är fel.

Jag kommer förmodligen komma tillbaks till detta ämne med mer kommentarer.

Resurser från www.abolitionistapproach.com

Ett paradigmskifte kräver veganism som en moralisk baslinje 

New Welfarism faller på sina egna premisser 

Om abolitionistiska grupper