Avsnitt: 13 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt Princip 2

 

 

 

 

 

 

I dagens avsnitt går vi in på djupet på Princip två av sex av Det abolitionistiska synsättet på djurrätt. Jag använder mig av den principen för att analysera Djurens Rätts ägg-kampanj. Jag diskuterar också skillnaden mellan olika typer av Utilitarism, konsekvens etik, värdeteori, intrinsikalt värde och Deontologi. Samt hur det är länkat med begrepp som onödigt lidande och behandling av djur kontra utnyttjande.

Jag vet att det finns bra människor i djurrättsrörelsen och Djurens Rätt. Min kritik ligger inte hos dem. I detta avsnitt fokuserar jag min kritik på framför allt djurskyddskampanjer och inkluderar inte enfrågekampanjer i detta avsnitt. Du har källorna under denna text.

Principle Two

Abolitionists maintain that our recognition of this one basic right means that we must abolish, and not merely regulate, institutionalized animal exploitation, and that abolitionists should not support welfare reform campaigns or single-issue campaigns.

Summary

Recognizing the right of animals not to be used as property requires that we abolish the institutionalized exploitation of nonhuman animals, and not just regulate it to make it more “humane.” Abolitionists reject animal welfare campaigns. They also reject single-issue campaigns, a particular sort of regulatory campaign that characterizes certain forms of animal exploitation as different from, and worse than, other forms of exploitation and which suggests, by implication, that other forms of exploitation are acceptable. Both welfare campaigns and single-issue campaigns actually promote animal exploitation and result in partnerships between supposed animal advocates and institutionalized exploiters.

Källor

Djurskyddet Sverige

Djurens Rätt

1.

Jordbruksverket

1.

2.

3.

Wikipedia Deontologi

Intrinsikalt värde

Från abolitionist approach.com

1