Att ta ställning mot alla former av diskriminering bör vara en självklarhet hos varje abolitionistisk vegan.

Att ta ställning mot alla former av diskriminering bör vara en självklarhet hos varje abolitionistisk vegan.

Rasism, sexism, homo/bi/transfobi, speciesism, diskriminering av personer med funktionsvariation ålder samt klassförtryck och annan typ av våld är fel både i och utanför djurrättsrörelsen. Den abolitionistiska rörelsen så som Gary Francione har skapat den är en uttalad ickevålds-rörelse och baserad på Ahimsa.

 I den femte principen av de sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt:

”Abolitionister tar avstånd från alla former av mänsklig diskriminering på samma grunder som de tar avstånd från speciesism. Detta inkluderar rasism, sexism, heterosexism, åldersdiskriminering, diskriminering mot personer med funktionsvariation och klassförtryck.

Det abolitionistiska synsättet på djurrätt tar avstånd från speciesism på samma grund som de tar avstånd från rasism, sexism, heterosexism eller andra former av mänsklig diskriminering. Denna diskriminering använder ett moraliskt irrelevant kriterium (art) för att avfärda och nedvärdera kännande varelser och deras intressen. Men all opposition till speciesism kan endast vara rimlig med en opposition mot all form av diskriminering. Detta betyder att vi inte kan opponera oss mot speciesism samtidigt som vi djurförespråkare inte tar ställning mot andra former av diskriminering. Vi kan inte hävda att vi avvisar art som ett moraliskt kriterium för att inskränka eller avfärda icke-mänskliga djurs intressen, utan att ha en åsikt ifråga om det moraliskt förkastliga i att använda etnicitet, kön eller sexuell läggning/preferens som kriterium för att nedvärdera eller avfärda mänskliga intressen. Vår opposition mot speciesism kräver att vi opponerar oss mot all diskriminering.”

Om vi ska tar djurens liv på allvar så måste vi också respektera människors intressen. All typ av diskriminering hänger ihop med varandra.

källa från abolitionist approach. com