Avsnitt 11: Mänskliga köttförpackningar, masker och Earthling Experience

 

Disclaimer I Jag vet att det finns många bra människor i djurrättsrörelsen. Människor som har goda intentioner och vill djuren väl. Men, jag håller inte med djurrättsrörelsen. New Welfarist ideologin faller på sina egna premisser.

Vi måste tänka kritiskt innan vi deltar i en aktion eller kampanj? Frågorna du kan ställa dig är? Stämmer detta överens med vad jag tror är det bästa sättet att utbilda människor i veganism? Hur kommer ditt deltagande leda till en vegansk värld? Handlar aktionerna mer om dig, än om djuren?

Djurrättsrörelsen har länge använt aktioner som har väckt känslor. Halvnakna aktivister som ligger i ”mänskliga köttförpackningar” indränkta i blod, användandet av olika typer av masker, djurdräkter och aktivister som demonstrativt håller i döda djur.

Min utgångspunkt är att vegansk utbildning måste ske utifrån ett ickevåldsligt sätt, genom abolitionistiska studiecirklar, bokbord och annan utbildning på gräsrotsnivå. I detta avsnitt så granskar jag djurrättsrörelsens kampanjer och aktioner. Jag tror att dessa förstärker djurutnyttjande och gör människor bekväma med att konsumera djurprodukter. Det sänder ut ett väldigt förvirrande och våldsamt moraliskt budskap. En av mina frågor som jag ställer är, är detta ett bra sätt att utbilda människor i veganism?

Kort beskrivet:  1. Utforska och granska pågående aktioner och kampanjer. 2. Förstå varför människor i djurrättsrörelsen tycker att den typen av aktivism är det bästa sättet att utbilda människor i veganism. 3. Sammanfatta.

Resurser och länkar

Disclaimer II Jag är oftast noga med att inte sprida länkar med ett budskap som är baserat på djurskydd, new welfarism, enfrågekampanjer, köttfria måndagar, köttskatt, vegetarianism, reducetarianism, carnism, våld och grafiska bilder. Det vill säga positioner som djurrättsrörelsen tar som är i motsats till det abolitionistiska synsättet på djurrätt och att förespråka veganism som en moralisk baslinje. Länkarna på aktivister nedan är endast till som stöd till det jag redan har pratat om i mitt podcast avsnitt.

Aktivister från organisationen Animal Equality håller i döda djur.

Aktivister och ”Earthling Experience”.

Aktivister från Anonymous for the Voiceless visar slaktfilmer.

Aktivist från den amerikanska organisationen PeTA ligger i en ”mänsklig köttförpackning”.

Från Abolitionistapproach

Nödvändigheten av en teori

New Welfarism faller på sina egna premisser

Om våldsamma bilder och filmer

Gary Francione förklarar i denna film om varför vi inte ska använda blodiga filmer.

Från Ecorazzi.com

Abolitionistiska veganen Frances MCcormack skriver om att vi inte behöver använda grafiskt material.