Avsnitt: 12 De sex principerna till det abolitionistiska synsättet på djurrätt – Princip 1

Under flera decennier så har Gary Francione och Anna Charlton arbetat fram ett ramverk som förklarar deras djurrättsteori. Resultatet är sex olika principer  för att avveckla djurutnyttjande och död. Animal Rights: The Abolitionist Approach har verkligen förändrat samtalet rörande djuretik i världen. Man skulle kunna säga att den på ett väldigt kortfattat sätt är en lättillgänglig och lättläst bok utan att förlora dess intellektuella eller akademiska integritet.

Principle One

Abolitionists maintain that all sentient beings, human or nonhuman, have one right—the basic right not to be treated as the property of others.

Summary

”Animals are classified as property and are used exclusively as resources for humans. Although we claim to regard animals as having moral value and to not be just things, their status as property means that they have no moral value; they have only economic value. We recognize that treating humans as property is inconsistent with recognizing humans as members of the moral community. We accept as a fundamental moral principle that all humans, irrespective of their particular characteristics, must be accorded the basic moral right not to be property. On this principle rests the universal condemnation of human slavery. The property status of animals means that animals are considered to be things, irrespective of what we say to the contrary. There is no way to distinguish humans from nonhumans that can justify withholding from all sentient nonhumans the same right that we accord to all humans. We need to recognize that all sentient beings are equal for the purpose of not being used exclusively as human resources. The Abolitionist Approach maintains that all animal use—however supposedly “humane”—is morally unjustified.”

Läs mer här

Jag försöker förklara den första principen genom personliga reflektioner och kommentarer. Avsnittet består av en serie av avsnitt där jag kommer att förklara och reflektera över varje princip. Litteratur jag kommer använda är böcker av Gary Francione och Anna Charlton inklusive, Animal Rights: The Abolitionist Approach. Men även  abolitionistiska hemsidor som till exempel abolitionistapproach.com, howdoigovegan.com och internationalvegan.org


Från Abolitionistapproach.com

Vad är kännande?

Klargörande om vad en rättighet betyder