Om

IMG_2397

Viktigt.

Gary Francione har ingen personlig anknytning till den här podcasten. Han har heller inte godkänt innehållet i den. Om det är så att de åsikter som jag personligen framför är någon typ av felrepresentation av hans djurrättsteori, så har det absolut inte varit medvetet. Hans arbete sträcker sig från 30 år tillbaka, är väldigt omfattande och det är endast han som har full insikt i det arbetet. Jag rekommenderar er som lyssnar på podcasten att utbilda er i hans arbete först. Gå till dessa sidor: abolitionistapproach.com Howdoigovegan.com

Om publicerade texter i bloggen

Om du vill använda texterna i den här bloggen, var vänlig och kontakta mig först. hej@filosofiskaveganen.se

Vad är den filosofiska veganen?

Den filosofiska veganen är en abolitionistisk vegansk podcast för dig som tycker att djur har någon form av moraliskt värde. Vad betyder det? Tycker inte alla människor att djur har någon form av moraliskt värde? Jo, jag är övertygad om det. Men om det värdet betyder något så har vi en moralisk skyldighet att bli veganer. Att bli vegan är otroligt enkelt och något alla kan bli. Den filosofiska veganen uppmanar alla att bli veganer och att vi måste utbilda oss själva först i djurrättsteori och veganism innan vi kan utbilda andra. Vi som enskilda personer kan göra otroligt mycket med små medel. Vi kan som Professor Francione säger bli ”lärare”.

Podden förespråkar icke-våld eller ahimsa både i och utanför djurrättsrörelsen. Det är alltid fel att utnyttja djur som en resurs eller som vår egendom, oavsett om det utnyttjandet och dödandet sker humant eller inte. Den uppmanar också människor till att adoptera djur.

Min ambition är att publicera så många avsnitt det finns tid till.

Vem är den filosofiska veganen till för?

Den filosofiska veganen är till för alla som är öppen för expansivt kritiskt tänkande, sociala rättvisefrågor, djurrättsteori, filosofi, politik och abolitionistisk veganism. Podden ska också inspirera veganer att hitta kreativa, icke-våldsliga, veganska sätt att utbilda människor rent praktiskt på gräsrotsnivå. Den filosofiska veganen är en pod som vill erbjuda lyssnare att få ta del av intervjuer, reflektioner, åsikter, utbildning och filosofiska resonemang i politiska och moraliska frågor. Ibland med en blink i ögat! Den tar avstånd från all form av diskriminering oavsett om detta gäller människor eller djur. Jag behöver nödvändigtvis inte heller dela samma åsikt som de jag intervjuar eller som gör kommentarer i den här podcasten.

Den filosofiska veganen vill ha en annan vegansk gräsrots och djurrättsrörelse än den som finns i världen och i Sverige. Den rörelsen ska vara baserad på veganism som en moralisk baslinje och bör dela en enhetlig teoretisk och praktisk syn på hur en vegansk värld ska se ut. Podden stödjer inte några organisationer, föreningar eller grupper i djurrättsrörelsen, eftersom alla i olika grader stödjer ideologiska positioner som är i motsatt riktning till en konsekvent, djurrättslig, abolitionistisk, icke-våldslig, socialt medveten och vegansk gräsrotsrörelse. Min åsikt är att djurrättsrörelsen ska fokusera på att utbilda människor i veganism, socialrättvisa, djurrättsteori och bort från olika typer av varumärken, kampanjer eller fokus på personer.

Jag ber inte om ursäkt att jag förespråkar Gary L. Franciones abolitionistiska synsätt på djurrätt och de sex principerna.

Vem är det som har denna podd?

Jag heter Andreas och studerar. Jag blev vegan i stort sätt över en natt för drygt 20 år sedan. Jag har alltid varit intresserad av filosofi men har ingen professionell akademisk bakgrund. Runt 2006-2007 när jag lyssnade på den nedlagda amerikanska podcasten ”Vegan Freaks” så kom jag i kontakt med juridikprofessorn och djurrättsteoretikern Gary L. Franciones teori och arbete. Det förändrade mitt perspektiv i mitt liv och fick mig att förstå vikten av en enhetlig teori och en vegansk djurrättsrörelse för att kunna hjälpa djuren på bästa sätt.

Jag är också intresserad och brinner för frågor som rör psykiatri och psykisk sjukdom. Alla ljud och jinglar är komponerade av mig. 

Om kommentarer i bloggen.

Kommentarer som förespråkar eller länkar till djurskydd, new welfarism, enfrågekampanjer, sexism, rasism, diskriminering mot personer med funktionshinder, homo/bi/transfobi och speciesism eller annan  form av våld kommer att tas bort. Jag tar mig även rätten att ta bort andra kommentarer som jag anser inte är relevanta eller förenliga med mina värderingar. Bloggen är inget diskussionsforum. Om du vill ha svar på det du undrar över – var vänlig och mejla hej@filosofiskaveganen.se.