Avsnitt 3: Introduktion till Utilitarism, Singer och Bentham

 

800px-Singer1Jeremy_Bentham_by_Henry_William_Pickersgill_detail

I det tredje avsnittet av den filosofiska veganen ska jag försöka utforska Utilitarism. Utilitarismen är en normativ moralfilosofi som i stora drag influerad av den engelska 1700-tals filosofen Jeremy Bentham. Den har dominerat djurrättsrörelsens ideologiska och historiska riktning. Sedan 30 år tillbaka har djurrättsrörelsen okritiskt förespråkat och tagit en moralposition som inte varit baserad på rättigheter och är speciesistisk. Singer, har under lång tid kallats för ”Djurrättsrörelsens fader”. Det speglar framför allt behovet att uppmuntra till (själv) kritiskt tänkande i rörelsen. Peter Singers arbete har gjort det ideologiskt och moraliskt förvirrande för människor att identifiera, undersöka och kritisera begrepp som till exempel djurskydd och rättigheter. Givetvis kan man inte lägga all skuld på Singer gällande djurrättsrörelsens okritiska och dogmatiska position. Som jag har skrivit förut så är inte min kritik riktad mot eller ifrågasättande baserad på enskilda personers integritet och välvilja i djurrättsrörelsen. Den är ideologisk och moralisk.

Avsnitten är uppdelat i två delar:  1, introduktion och presentation av utilitarism och 2, kritik av utilitarismen. Det tredje avsnittet fungerar alltså som en introduktion medan det fjärde fungerar som kritik av utilitarism som en filosofisk, moralisk och ideologisk position och hur denna position uppmuntras, organiseras och domineras av djurrättsrörelsen. I det fjärde avsnittet ligger alltså min kritik även mot djurrättsrörelsen som är speciesistisk och moraliskt förvirrande.

Ny till det abolitionistiska synsättet på djurrätt av Gary Francione? Kolla in de här två sidorna:

The abolitionist approach.com och How do i go vegan. com

Världen är vegan om du vill att den ska vara det!

Referenser

Vad är Utilitarism?

Utilitarism

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham

Bentham och hans historiska bakgrund 

Peter Singer

Peter Singer 

 Peter Singer från utilitarian.net

Vad är kännande?

Om begreppet sentience

Från abolitionist approach

Kännande och personstatus

Endast kännande räknas

Vad är deontologi?

En normativ moralfilosofi där betoning ligger på det intrinsikala värdet