Avsnitt 4: Icke-våldslig, kreativ, vegansk utbildning. Kritik mot Singer och Bentham. Vad är filosofins kärna?

Det fjärde avsnittet är uppdelat i tre delar:

1. Tips på kreativ, ickevåldslig, vegansk utbildning i vardagen. 2. Kritik mot Utilitarism, Bentham och Singer. 3. Filosofins kärna: ställ kritiska frågor till dig själv.

Som ni har märkt så är jag förtjust i kortare avsnitt, om det inte är något riktigt intressant och relevant. Många vegan podcasts där ute har avsnitt på över en timme i varje avsnitt, jag kan inte tänka mig något tråkigare. Om det är en intervju, så är det en annan sak. Då behöver man längre tid.

Djurrättsteori är spännande och kul att diskutera. Men om man inte utövar sin djurrättsteori praktiskt i vardagen så är teorin inte speciellt meningsfull.

Min erfarenhet är att många veganer i djurrättsrörelsen inte är vana vid att läsa djurrättsteori. Detta måste vi ändra på!  Jag tycker till och med att de större organisationerna är direkt fientliga och tar en moralisk position mot läsning och kritiskt tänkande. De vill leverera ett färdigt paket eller koncept av idéer som domineras av historiska filosofer som Bentham.

Jag tror vi veganer behöver titta kritiskt på kampanjerna, reformerna och materialet som djurrättsorganisationerna, grupperna och föreningarna ger till oss. Det vill säga: information de delar på sociala medier, i flygblad, texter, intervjuer, länkar på deras hemsidor med mera, för att förstå vart de djurrättsteoretiska idéerna som de presenterar kommer ifrån. Vad står det i materialet? Nämner de ordet veganism? Har du tänkt på det?

Världen är vegan om du vill att den ska vara det!

 

 

Avsnitt 3: Introduktion till Utilitarism, Singer och Bentham

 

800px-Singer1Jeremy_Bentham_by_Henry_William_Pickersgill_detail

I det tredje avsnittet av den filosofiska veganen ska jag försöka utforska Utilitarism. Utilitarismen är en normativ moralfilosofi som i stora drag influerad av den engelska 1700-tals filosofen Jeremy Bentham. Den har dominerat djurrättsrörelsens ideologiska och historiska riktning. Sedan 30 år tillbaka har djurrättsrörelsen okritiskt förespråkat och tagit en moralposition som inte varit baserad på rättigheter och är speciesistisk. Singer, har under lång tid kallats för ”Djurrättsrörelsens fader”. Det speglar framför allt behovet att uppmuntra till (själv) kritiskt tänkande i rörelsen. Peter Singers arbete har gjort det ideologiskt och moraliskt förvirrande för människor att identifiera, undersöka och kritisera begrepp som till exempel djurskydd och rättigheter. Givetvis kan man inte lägga all skuld på Singer gällande djurrättsrörelsens okritiska och dogmatiska position. Som jag har skrivit förut så är inte min kritik riktad mot eller ifrågasättande baserad på enskilda personers integritet och välvilja i djurrättsrörelsen. Den är ideologisk och moralisk.

Avsnitten är uppdelat i två delar:  1, introduktion och presentation av utilitarism och 2, kritik av utilitarismen. Det tredje avsnittet fungerar alltså som en introduktion medan det fjärde fungerar som kritik av utilitarism som en filosofisk, moralisk och ideologisk position och hur denna position uppmuntras, organiseras och domineras av djurrättsrörelsen. I det fjärde avsnittet ligger alltså min kritik även mot djurrättsrörelsen som är speciesistisk och moraliskt förvirrande.

Ny till det abolitionistiska synsättet på djurrätt av Gary Francione? Kolla in de här två sidorna:

The abolitionist approach.com och How do i go vegan. com

Världen är vegan om du vill att den ska vara det!

Referenser

Vad är Utilitarism?

Utilitarism

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham

Bentham och hans historiska bakgrund 

Peter Singer

Peter Singer 

 Peter Singer från utilitarian.net

Vad är kännande?

Om begreppet sentience

Från abolitionist approach

Kännande och personstatus

Endast kännande räknas

Vad är deontologi?

En normativ moralfilosofi där betoning ligger på det intrinsikala värdet

Avsnitt 2: Intervju med Henrik

I avsnitt 2 av den filosofiska veganen så pratar jag med Henrik. Henrik har varit vegan i 17 år, studerar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är även en av deltagarna i den studiecirkel i djurrättsteori som startades av enskilda veganer i augusti 2015. Henrik pratar om vad vår uppgift som veganer är, hans erfarenheter av den svenska djurrättsrörelsen men också om länken mellan olika typer av diskriminering och hur dessa har samma sorts ”rötter”.

Intervjun gjordes via mobiltelefon under en förmiddag i november, 2015. Tack för att du lyssnar. Ny till den abolitionistiska djurrättsteorin? Börja här Glöm inte att läsa på Gary Franciones hemsidor här och här.

Världen är vegan om du vill att den ska vara det!

Avsnitt 1: Introduktion

Hej och välkommen till den filosofiska veganen! Detta är det första avsnittet. Är du peppad? Jag har varit lite nervös över mitt första avsnitt. Har jag fått fram det jag ville säga? Är innehållet bra? Kommer jag få någon att lyssna på det? Är podcast ett bra sätt att hjälpa djuren och få människor att bli veganer?  Jag har insett att det är omöjligt att täcka allt det som jag vill ha sagt eller som är viktigt i ett avsnitt. Mina tekniska kunskaper i inspelning, klippning och annat behövs också förbättras! Jag hoppas att mina avsnitt kommer att publiceras någorlunda regelbundet men det är helt beroende på hur mycket tid jag har.

I det första avsnittet pratar jag om:

  • Mitt syfte med podcasten.
  • Försöker reda ut, diskutera och reflektera över återkommande begrepp som moral, djurskydd, djurrätt med mera.
  • Jag diskuterar varför det är viktigt att läsa teori och att studiecirklar kan vara ett sätt för veganer att mötas, stimuleras, ha roligt, studera, reflektera, filosofera och tillsammans utveckla ett kritiskt grupptänkande.
  •  Att det är viktigt att utbilda oss själva i teori och veganism först innan vi ska utbilda andra, och att det enda som vi ska göra är att engagera oss i veganskt gräsrotsarbete.
  •  Att podcasten ska ses som ett litet bidrag till den abolitionistiska djurrättsrörelse så som Gary Francione skapat och utvecklat den.

Syftet med podcasten är att inte på något sätt att ersätta Gary Franciones arbete. Hans arbete står utmärkt för sig själv och jag uppmanar alla att studera hans arbete först. Han har heller ingen personlig anknytning till podcasten eller godkänt innehållet i den.

Referenser

Nedan följer referenser till det jag har diskuterat i det första avsnittet. Oavsett vad du läser, gå alltid till källan först innan du bestämmer dig vad du har hört, sagts eller skrivits (och ja, det gäller för den här podcasten också). Att leta efter källor är grunden i att tänka kritiskt och självständigt. Det är fullt möjligt att jag kan ha missat en länk, referens till bok eller gjort något tekniskt misstag. Kontakta mig gärna om det.

Ny till den abolitionistiska djurrättsteorin av Gary Francione? Börja här.

Wikipedia

Vad är moral?

Vad är speciesism? 

Vad är en institution?

abolitionistapproach.com

Artiklar från bland annat abolitionistapproach.com och Gary L. Franciones böcker markerat i kursiv text.

Vad är Djurskydd?

Some clear thinking about animal welfare

4 problems with animal welfare

The four problems of animal welfare in a nutshell

Econimics  animal welfare

animal welfare  regulation happy exploitation and speciesism

understanding-welfarist-position

Animals, Property and the Law, Rain without Thunder – the ideology of the animal rights movement, Introduction to animal rights – your child or the dog, Animal rights debate – abolition or regulation, Gary L. Francione

Vad är en rättighet?

Claryfying the meaning of a right

Frequently asked questions part one

Introduktionen i Introduction to animal rights – your child or the dog kapitel 6-7 Rain without Thunder – the ideology of the animal rights movement, Gary L. Francione  

Vad är Single Issue Campaigns eller enfrågekampanjer?

Is every campaign a single issue campaign?

On Johnny Weir, single issue campaigns treatment and abolitionist veganism

Rain without Thunder – the ideology of the animal rights movement, Gary L. Francione  

Vad är new welfarism?

New welfarism fails on its own terms

New welfarist campaign – don´t kick animals just kill them

The consequenses of new welfarism

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it

Kapitel 3-4 i Rain without Thunder – the ideology of the animal rights movement, Gary L. Francione

Vad är moralisk schizofreni?  kapitel 1-4 Introduction to animal rights – your child or the dog, Gary L. Francione 

Vad betyder det att djur är egendom?

Animals as property

Animals, property and the law, Gary L. Francione

De sex principerna till den abolitionistiska djurrättsteorin

About the six principles of the Abolitionist Approach to Animal rights

Kreativ, icke-våldslig vegansk utbildning

Creative nonviolent vegan education easy and effective

Vegan education made easy part 2

Vad är kännande?

Sentience

Only sentience matters

Kapitel 3 Animals as persons – essays on the abolition of animal exploitation, Gary L. Francione

Vad är abolitionistisk veganism?

Abolitionist animal rights: veganism in a nutshell

Adoptera djur

The imoportance of adoption there are so many christines

Single issue campaigns and the adopt and fostering of homeless non-human animals

Ickevåld

Peter Singer and I agree on one thing – nonviolence

Commentary: Discussion with Ronnie Lee and Roger Yates

Länkar till Gary L. Francione

GARY L. FRANCIONES PODCAST

GARY L. FRANCIONES BÖCKER

GARY L. FRANCIONES VIDEOS

GARY L. FRANCIONES TEXTER

GARY L. FRANCIONES FAQ